הגשת תביעת חוב: כל מה שצריך לדעת כדי שלא תאבדו את כספכם

הליכי חדלות פירעון מביאים להסדרת המצוקה הכלכלית שאליה החייב נקלע ולמחיקת חובותיו. נושה שלא רוצה לאבד את כספו, חייב להגיש תביעת חוב.

איך יודעים אם חייב בחדל"פ? עד מתי אפשר להגיש את תביעת החוב? ואיך בכלל עושים את זה? הנה מה שחשוב להכיר.

מאמר הגשת תביעת חוב

לניווט מהיר במאמר

תהליכי חדלות פירעון בישראל (פשיטת רגל בעבר) נועדו כדי לעשות סדר בבלאגן שאליו נקלע החייב. ההליך נועד כדי לגבש את כל חובות החייב, לאמוד על היקפם ואז לפעול להסדרת החובות בהתאם לגובה ההכנסות והנכסים שברשות החייב. 

לאחר שבקשתו של החייב לחדלות פירעון נבחנת ומאושרת, ניתן על ידי הממונה, צו פתיחת הליכים. הצו מקפיא את כל הליכי הגבייה שנוקטים הנושים כנגד החייב ומטיל על החייב הגבלות שונות כדי למנוע את הגדלת חובותיו.

נושה, שחדל הפירעון חייב לו כסף, חייב להגיש תביעת חוב כדי שיוכר כנושה של החייב בהליך, לצורך קבלת חלק בכספים שיתקבלו מקופת הנשייה במהלך הליך החדל"פ. אין זה משנה אם פתחתם כבר תיק הוצאה לפועל כנגד החייב או לא, הגשת התביעה כנגד החייב היא חובה, אחרת החוב יכול להימחק.

 

נתוני תביעות חוב בישראל

בשנת 2018 הוגשו בישראל 183,285 אלף תביעות חוב, אשר 98% מהם הוגשו באופן מקוון לחלוטין. הסכום הכולל והמדויק של תביעות אלו עמד על סך 38,331,456,481 מיליארד שקלים (מקור: סיכום פעילות 2018).

1
מס' תביעות חוב שהוגשו
1 %
מהם הוגשו באופן מקוון
1
מיליארד סך תביעות החוב הכולל

מתי צריך להגיש תביעת חוב?

לנושה יש 6 חודשים להגשת תביעת החוב, מיום פרסום צו פתיחת ההליכים. שימו לב, המועד מתחיל ממועד הפרסום ולא מהמועד שבו הובא לידיעתכם דבר הצו (או הומצא אליכם). 

דוגמא: נניח והחייב הגיש בקשה להליכי חדלות פירעון ביום 03.10.19, ביום 2.11.2019 ניתן צו פתיחת הליכים וביום 10.12.2019 קיבלתם על כך הודעה. במקרה זה עלינו לספור 6 חודשים ממועד מתן צו פתיחת ההליכים. לכן, המועד האחרון להגשה הוא 2.4.2020 (מועד הגשת הבקשה או היום בו הומצאה לכם ההודעה בדבר הליכי פשיטת הרגל של החייב אינו רלוונטי לעניין זה).

נושה שיפספס את המועד האחרון, יימחק מרשימת הנושים וחובו של החייב כלפיו יבוטל לאלתר. 

 

החמצת מועד הגשת תביעת חוב

אם פספסתם את המועד הנקוב ולא הגשתם את תביעת החוב, יש באפשרותכם להגיש בקשה להארכת מועד בצירוף תצהיר.
במסגרת בקשה זו, יש לפרט את הנימוקים והנסיבות לכך שלא הוגשה התביעה במועד הקבוע בחוק.

סיבות לדוגמא להארכת מועד להגשת תביעת חוב:

  • לא ידעתי על פתיחת הליכי חדלות הפירעון של החייב – מומלץ לצרף אסמכתאות שיתמכו בטענה זו. למשל, מאחר ושהיתם בחו"ל או ליוויתם בן משפחה קרוב באירוע רפואי.
  • החייב הסתיר ממני – החייב טען בפניכם בכל עת שהוא דואג להסדיר את החוב, נמנעתם מנקיטת הליכים ורק בחלוף 6 חודשים גיליתם שהוא נמצא בהליכי חדלות. למעשה, החייב "הרדים" אתכם.

הארכת המועד להגשת תביעת חוב

 

אולי יעניין אותך: זקוקים לעורך דין חדלות פירעון לצורך הגשת תביעת חוב? לחצו כאן

 

הגשת תביעת חוב – איך זה מתבצע

יש להגיש את התביעה באופן מקוון באתר האינטרנט של הממונה ולצרף את המסמכים המוכיחים את קיומו שלו החוב.
ניתן גם להגיש בהגשה ידנית על ידי הדפסת טופס תביעת חוב, צירוף המסמכים ושליחתם לכתובת משרדי הממונה במחוז שבו מתגורר החייב. (במידה והנושה מיוצג – חובה להגיש באופן אינטרנטי בלבד). 
שימו לב שאתם מזינים את הפרטים הנכונים, לרבות כתובת מייל עדכנית – אליה יישלחו עדכונים ופרטים בנוגע לתביעה.

מה לצרף לבקשת תביעת חוב

שימו לב שיש צורך לצרף את המסמכים והאסמכתאות הרלוונטיות להוכחת החוב וכן תצהיר לאימות עובדות התביעה שלכם. במידה הנושה הוא נושה מיוחד הזכאי לקדימות בכספי החייב (כגון נושה מובטח, עובד של החייב וכיוצ'), יש לצרף אסמכתאות וראיות על כך.
במידה ופתחתם כבר תיק הוצאה לפועל כנגד החייב, יש לצרף גם את תדפיס התנועות מתיק ההוצל"פ. תדפיס זה ניתן להוציא ממערכת הכלים השלובים במידה ויש לכם שם משתמש וסיסמא (או כרטיס חכם במידה ואתם עו"ד). אחרת ניתן לבקש להדפיסו בלשכת ההוצאה לפועל.

 

הכרעה בתביעת החוב

מי שמכריע, מסווג ואחראי לטיפול בתביעות החוב הוא הנאמן.
לאחר הגשת תביעת החוב תקבלו במייל או בסמס הודעת על אישור קליטתה במערכת. לאחר שנציג הנאמן יעבור על התביעה והמסמכים יקרו אחד מ-3 הדברים הבאים – 

  1. אישור – תביעתכם תאושר ותצטרף לרשימת נושי החייב בהליך. שם משתמש וסיסמא יישלחו לכתובת המייל שהזנתם, לצורך כניסה למערכת חדלות פירעון.
  2. השלמת פרטים – הנאמן יודיע לכם שחסרים פרטים בתביעה או שיבקש השלמות שונות לצורך הוכחתה. 
  3. דחייה – הנאמן יידחה את התביעה במידה ויחליט שלא הוכחתם קיומו של חוב כלפיכם.


ערעור על החלטה בתביעת חוב

במידה והנאמן דחה את הבקשה להארכת מועד, באפשרות הנושה להגיש ערעור עד 15 ימים מהיום שבו הומצאה לו החלטת הדחייה (סעיף 122ג' לתקנות)
נושה שנפגע מכל החלטה אחרת של הנאמן בנוגע לתביעתו, יכול לערער בפני ביהמ"ש עד 45 ימים מהיום שבו הומצאה ההחלטה לידיו (החלטות כגון, הפחתת קרן החוב, ריביות, סיווג הנושה, דחיית התביעה וכיוצב'). (סעיף 131 לתקנות)

נושה המעוניין לערער על הכרעה בתביעת חוב שנושה אחר הגיש, צריך לפנות לנאמן ולהגיש "בקשה לעיון חוזר". את הערעור יש להגיש תוך 30 ימים מהיום שבוא הומצאה לכם ההכרעה.

דוגמאות לערעור על תביעה של נושה אחר:

  • מאחר ובסוף ההליך חלוקת הכספים מתבצעת בעיקר על פי גודלו היחסי של חוב הנושה, נושה המגיש תביעה גדולה עתיד לקבל יותר כספים. לכן, אם לדעתכם אופן חישוב החוב של הנושה האחר הוא שגוי, ניתן להגיש ערעור.
  • גיליתם שנושה מסויים הוא "חבר" של החייב ותביעת החוב היא שקרית או מנופחת יתר על המידה (כלומר הנושה עושה יד אחת עם החייב, כדי שזה הראשון יעביר לחייב כספים בסוף ההליך).


קבלת עדכונים על הליך חדלות הפירעון ותביעת החוב שהגשתם

לאחר שסיימתם עם הגשת תביעת החוב וזו אושרה, תוכלו לעקוב אחרי ההליכים של החייב על ידי כניסה למערכת המידע של חדלות פירעון. במערכת זו ניתן לראות צווים שניתנו בתיק וכן האם החייב עומד בחובת התשלומים שלו. פשוט היכנסו עם שם המשתמש והסיסמא שקיבלתם עם אישור התביעה.


סוף דבר – תביעות חוב בישראל

נושה שאינו מעוניין שחובו של החייב כלפיו יימחק, חייב להגיש תביעת חוב במועד הקבוע בחוק, כפי שציינו למעלה. המחוקק קבע זמן מוגדר ורחב להגשת התביעה, ולא מומלץ להחמיץ אותו. 
הגשת התביעה מהווה גושפנקה לחוב החייב כלפיכם ומבטיחה את זכות הנושה לקבלת כספים בהליך. 

שאלות נפוצות

תביעת חוב ניתן להגיש בצורה מקוונת או בהגשה ידנית במשרדי לשכת הממונה על חדלות פירעון. יש לצרף לתביעה את הטפסים והאסמכתאות המתאימות כפי שפירטנו לאורך המאמר.

יש להגיש בהקדם בקשה להארכת מועד ולהגישה באתר ממונט. בבקשה יש להסביר בצורה מפורשת מדוע איחרתם את המועד ולצרף תצהיר על כך.

תביעת חוב עובדים (שכר עבודה\פיצויי פיטורין) יש להגיש לביטוח לאומי בלבד. אין צורך להגיש גם לממונה על חדל"פ. 

הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה בסך 30 ש"ח. התשלום מתבצע באופן מקוון באתר ממו-נט.

לקביעת שיחת ייעוץ

רוצה לשתף חבר\ה?

סמס לחבר\ה
שלח במייל
הדפס מאמר
מאמרים אחרונים
רוצה להישאר מעודכן?
הירשמו לניוזלטר שלנו

אין פה ספאם, אלא רק מידע רלוונטי בנושא תכני האתר.

קטגוריות