שאל עורך דין - הוצאה לפועל שאלות נפוצות

אנו משתדלים לענות על כל השאלות

תשאל עורך דין

יחידת ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה עברה מהפכות רבות ב- 20 השנים האחרונות. העיקרית שבהם הייתה בשנת 2019, עם חקיקת חוק חדלות פירעון החדש אשר הביא לשינויים מרחיקי לכת על זכויות חייבים וזוכים.

שאלות נפוצות בהוצאה לפועל

גולשים יקרים, סיכויים רבים שהשאלה שלכם מופיעה כאן ואם לא, צרו קשר איתנו ונשתדל לענות.

הוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים. היא נועדה לאפשר לזוכה מסוים לגבות חוב המגיע לו על פי דין מאת החייב, באמצעים חוקיים. היא שואבת את כוחה מחוק ההוצאה לפועל.

מרבית ההליכים בהוצאה לפועל דורשים את ידיעת החייב טרם נקיטת ההליכים. מה זה אומר? עלינו להביא לידיעת החייב את הפרת התחייבויותיו והחוב המגיע ממנו וכן להציג הוכחה על כך לפקידי ההוצל"פ על מנת לפתוח תיק גבייה.

הליכי גבייה לאחר פתיחת התיק, כגון עיקולי חשבון ומשכורת, צו הבאה, צו מידע, זימון לחקירת יכולת, עיקול מטלטלין, עיקול קרנות השתלמות וקופות קמל, תפיסת רכב, רישום חייב במרשם המשתמטים, הגבלת רישיון נהיגה, עיכוב יציאה מן הארץ, פינוי מדירה וכיוצ', ננקטים לאחר שרשם ההוצל"פ נוכח לדעת שהחייב מודע לחובותיו אך אינו פועל לשלמם.

כמו כן, ההליכים ננקטים לפי מדרג חומרה, מהליכים שפגיעתם בחייב פחותה בדרגתה, אל עבר הליכים חמורים יותר היכולים לפגוע בזכויות היסוד הבסיסיות ביותר של החייב (כגון צו הבאה).

זמן פתיחת תיק הוצאה לפועל תלוי בסוג התיק אשר נועד לגבות את החוב. כך למשל לצורך פתיחת תובענה על סכום קצוב, תחילה יש לשלוח לחייב מכתב התראה על חובו, להמתין 30 יום ובמידה והחייב לא פעל להסדרת החוב, לגשת להוצאה לפועל ולפתוח תיק. הנה מדריך על פתיחת תיקים בהוצל"פ והזמנים הדרושים לכך.

כדי למחוק חובות בהוצאה לפועל יש להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק החדש, בהנחה שסך חובותיו של החייב מגיעים עד לסכום של 150,544₪. אם החייב יעמוד בתנאי ההליך, בסופו יוכל לקבל צו הפטר למחיקת יתרת חובותיו.

מעל סכום זה, יש להגיש בקשה לממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים.

בקשה להפטר בהוצאה לפועל היא חלק מהליך כולל של חדלות פירעון בהוצאה לפועל. את הבקשה להפטר סופי אשר מוחק את חובות החייב, מקבלים לאחר עמידה בצו שיקום כלכלי שניתתן על ידי רשם ההוצאה לפועל.

כדי להביא לביטול עיקול בחשבון בנק, יכול החייב לנקוט במס' דרכים כגון:

  1. פנייה לזוכה – יש לפנות לזוכה ולבקש ממנו את ביטול העיקול על חשבון הבנק. מאחר והזוכה הינו "אדון ההליכים בהוצאה לפועל, בפעולה אחת מהירה יוכל לבקש על ביטול פעולת העיקול. לרוב, חייבים מנסים להגיע להסדר עם הזוכה, כדי שזה יורה על ביטול העיקול.
  2. איחוד תיקים – ניתן לבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על איחוד תיקי החייב, כך שישלם בכל חודש סך של 3% מכלל חובותיו. לאחר עמידה בצו תשלומים חודשי זה, בדרך כלל רשם ההוצל"פ נעתק לבקשת הביטול.
  3. פנייה להוצאה לפועל – ניתן לפנות בבקשה לרשם ההוצאה לפועל, לבקש את ביטול העיקול + נימוק לבקשה + תצהיר. יש להוריד טופס  מס' 214 – "בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות", בסעיף 3 לסמן " ביטול הליכים", בסעיף 4ה' לרשום את פרטי חשבון הבנק וכן לרשום הסברים ונימוקים לבקשה. מומלץ לצרף תדפיסי עו"ש ודף ריכוז יתרות.
  4. בקשה לצו תשלומים – במידה ואין תיקי הוצל"פ נוספים, ניתן לבקש מרשם ההוצל"פ צו תשלומים, לשלם מס' תשלומים ולעתור בבקשה לביטול העיקול בצירוף תדפיסי חשבון הבנק. על החייב לעמוד בכל עת בצו התשלומים, אחרת יוחזר העיקול על חשבונו. כדי לבקש צו תשלומים, הרשם יורה להמציא שאלון בחינה כלכלית ומסמכים תומכים כדי לבדוק את היכולת הכלכלית של החייב (לפי סעיף 7א(1) חוק ההוצאה לפועל).

על פי חוק, ישנם נכסים, מטלטלין וכספים של החייב שאסור לעקל אותם. הנכסים המוגנים מפורטים בעיקר בסעיף 50 לחוק ההוצאה לפועל, אך גם בחוקים ותקנות נוספות. הנה רשימה חלקית של נכסי חייב שחל איסור לעקל:

  • כספי מזונות – לדוגמא אם אישה שבעלה משלם לה מזונות, נושה של האישה לא יוכל לעקל כספים אלו.
  • שכר עבודה שלא ניתן לעקל – לפי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, לא ניתן לעקל את כל משכורת החייב ויש להותיר לו סכום מסוים, תלוי בגילו ובמצבו המפחתי, בהתאם לחוק הבטחת הכנסה.
  • מענק כספי דירה – כספים מאת משרד הבינוי והשיכון כמענק השתתפות בשכר דירה.
  • מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקולסעיף 22 לחוק ההוצל"פ, מונה רשימה של מספר נכסים שלא ניתן לעקל כגון: מיטה, ציוד רפואי, תשמישי קדושה, חיות מחמד, כלי מטבח וכיוצ'.

החוק קובע מס' נכסים שהם מוגנים מעיקול, מהסיבה שהמדינה רוצה שתהיה לחייב (ולמשפחתו) האפשרות לחיות ולהתקיים בכבוד. אם נביא את החייב לפת לחם, הוא לעולם לא יוכל להחזיר את מלוא החוב ואף עלול לפנות לדרכים לא חוקיות.

עיקול חשבון בבנק הדואר בהחלט אפשרי דרך הוצאה לפועל,  כמו כל תאגיד בנקאי מוכר במדינת ישראל.

את העיקול ניתן להגיש באמצעות האזור האישי לעורכי דין או באמצעות טופס פנייה למערכת הוצאה לפועל באזור האישי או באמצעות שליחה בדואר או באמצעות זימון תור ללשכה והגשת הטופס. הנה טופס עיקול חשבון בנק להורדה, יש לסמן X לצד הגורם המבוקש שברצונכם לעקל (בנק הדואר הינו קוד 900 בטופס).

לא קיים הליך מחיקת חובות תוך 24 שעות. בקרב רבים התפתח ז'רגון שיווקי שגוי לפיו, ניתן להסדיר חובות קטנים או גדולים תוך 24 שעות עם עורך דין. זה פשוט אינו נכון. למעשה, גם אם תשלמו את חוב ההוצאה לפועל במלואו, לא בטוח כלל שהתיק ייסגר תוך יום, מאחר ולעיתים זה יכול לקחת 2-3 ימי עסקים עד שהפקודה המיחשובית מתקבלת במערכת ההוצל"פ ובגופי הבנקים והקופות השונות.

את הוצאה לפועל ניתן להשיג בבמרכז המידע הטלפוני, באחד מהמספרים הבאים. 35592* או 073-2055000.

פרטי יצירת קשר, מייל, כתובת פקס ומידע לגבי כל לשכת הוצאה לפועל בישראל, תוכלו למצוא בעמוד הבא.

לעיתים קורה מצב שבו ניתן צו פתיחת הליכים, אך מערכת ההוצאה לפועל לא מקבלת את המידע ולכן הליכי עיקול ממשיכים להתקיים. במקרה כזה יש להגיש בקשה דחופה לעיכוב הליכים בכל אחד מהתיקים הקיימים כנגד החייב ולצרף לבקשה זו את צו הכינוס (צו פתיחת הליכים).

רשם ההוצל"פ יתן מייד הוראה לעכב ההליכים בכל תיק. 

 

חייב המעוניין לצפות בחוב הקיים נגדו בהוצאה לפועל יכול להתקשר למרכז המידע בטלפון: 35592*

ניתן גם לפתוח פנייה להוצאה לפועל ולבקש את המידע בלינק כאן.

הדרך המיטבית היא להירשם למערכת כלים שלובים של הוצאה לפועל. זהו אזור אישי באתר האינטרנט של הרשות, בו החייב או הזוכה (שאינם מיוצגים על ידי עורך דין), יכולים להיכנס מרחוק או מהמחשב האישי בבית, כדי לצפות בנתוני התיק לרבות בדיקת חוב בהוצאה לפועל. 

הרישום מתבצע כאן. יש ללחוץ על הכפתור מצד ימין – "רישום משתמש חדש" ולפעול בהתאם להוראות.

עלות פתיחת תיק בהוצאה לפועל משתנה בהתאם לסוג התיק. כדי לפתוח תיק תובענה על סכום קצוב יש לשלם אגרה בסך 1% מסכום התביעה או מינימום של 93₪, במקרה והאחוז נמוך יותר מסכום זה.

תיק שנפתח לצורך ביצוע שטר\שיק עולה 1.25% מסכום השיק או לכל הפחות 162₪.

לעלות פתיחת התיקים השונים ופרטים נוספים לחצו כאן.

בהמשך לשאלה הקודמת, חשוב לציין שלכל סוג תיק יש זמני פתיחה שונים. לקריאה בהרחבה לחצו כאן.

כך למשל, תובענה על סכום קצוב יש תחילה לשלוח מכתב התראה לחייב ולהעניק לו 30 ימים לפירעון החוב.
במידה והחייב לא פעל להסדרת החוב בזמן זה, ניתן לגשת להוצאה לפועל ולפתוח תיק מייד ביום ה- 31.
לאחר שייפתח התיק, הלשכה תשלח לחייב מכתב אזהרה, המתריע בפניו לשלם את החוב תוך 30 ימים. בחלוף תקופה זו, ניתן להתחיל לנקוט בהליכי גבייה כגון עיקולים וצווים. 

  • הערה: נוכח משבר הקורונה, תקופת האזהרה הוארכה ב- 30 יום נוספים.

 

אין חוק האוסר עליכם (או על הבנק) לקבל הלוואה באיחוד תיקים. החלטת הבנק האם להעניק הלוואה ובאילו תנאים תלויה בדירוג האשראי שלכם ובכל בנק נהלים שונים. העובדה שאתם נמצאים בהליכי הוצאה לפועל חשופה בדוח נתוני האשראי ועל סמך זה הבנק יכול לסרב למתן הלוואה. 

ככלל, חובה לשלוח אזהרה לחייב על פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו. עם זאת, במקרים מיוחדים בהם קיים חשד סביר שהחייב יבריח נכסים או יצא מן הארץ עם קבלת ההודעה, ניתן לבקש לפתוח תיק ללא מסירת אזהרה (סעיף 14 לתקנות ההוצל"פ). מומלץ להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל, שינסח ויכין את הבקשה בגיבוי המסמכים המתאימים, שכן רשמי ההוצל"פ אינם נוטים לאשר בקשה זו בקלות. 

בהחלט. ניתן להגיש את ההתנגדות בכל לשכה בארץ. עם זאת, הדיון בבקשה יתנהל בביהמ"ש הסמוך ללשכה שבה נפתח תיק.

כן. יש לאתר את כתובת המייל של הלשכה שבה רוצים להגיש את ההתנגדות ולשלוח לשם את הטופס וכלל המסמכים הרלוונטיים להוכחת ההתנגדות. לאחר ששלחתם רצוי לוודא שקיבלתם הודעת אישור.

חשוב לקרוא

עמוד שאלות ותשובות בהוצאה לפועל אינו בה להחליף את הצורך בייעוץ מקצועי של עורך דין מומחה המכיר את נסיבות המיוחדות של התיק. מענה על השאלות שלעיל, הינו מענה כללי בלבד, ואינו מתאים לנסיבותיו האישיות של כל אחד. הסתמכות על המידע, הינה על אחריותו האישית של הגולש.