מדריך: פתיחת תיק הוצאה לפועל – שלב אחר שלב

פתיחת תיק הוצאה לפועל נועדה לסייע לזוכה לגבות את כספו מאדם החייב לו חוב.

איך עושים את זה? כמה זה עולה? מתי אפשר להתחיל לבצע עיקולים?

כל הפרטים במדריך המורחב שלנו על איך לפתוח תיק הוצאה לפועל.

פתיחת תיק הוצאה לפועל

 

תוכן עניינים לניווט במדריך

רשות האכיפה והגבייה ויחידתה המרכזית – הוצאה לפועל, בדרך כלל נתפסים כאחד מהגופים המרתיעים במיוחד, אלו המפחידים עם השרירים.

עם זאת, חשוב לציין שמערכת ההוצאה לפועל נועדה בראש ובראשונה, לסייע לזוכים לגבות כסף המגיע להם מאת חייבים.

זה יכולה להיות אישה המבקשת לגבות חוב מזונות מבעלה עבור ילדיה, בעל רכב שספג פגיעת רכוש והצד השני לא מוכן לשלם, אדם שקיבל הלווואה כספית והחייב לא מחזיר אותה וכו'.

 

נתוני הוצאה לפועל

נכון לסוף שנת 2021, קיימים במערכת 2,056,477 מיליון תיקי הוצל"פ פתוחים (כולל תיקי איחוד וחדלות פירעון) כנגד 567,710 חייבים (6.5% פחות בהשוואה לשנה הקודמת).

כמו כן, ישנם 221,810 זוכים בהוצל"פ, כאשר 79% הם אנשים פרטיים, אך רוב התיקים נפתחו בגין חובות לבנקים, חברות המימון והביטוח. (מקור לנתונים: דוח רשות האכיפה והגבייה)

 

הוצאה לפועל פתיחת תיק – המדריך המלא

אז איך פותחים תיק בהוצל"פ הנה המדריך המלא, אך כמה הערות לפני כן.

 1. כל תיק הוא שונה ועל כן צורת פתיחתו מתבצעת באופן אחר ולכן חילקנו את המדריך לפי סוגי התיקים.
 2. בכל התלבטות או שוני בתיק שלכם, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל הבקיא בתחום. 

במיוחד בשביל זה, אספנו עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל המתעסקים בטיפול בחובות וגבייה מדיה יום.

 

1. פתיחת תיק תביעה על סכום קצוב

תיק תביעה (או תובענה) על סכום קצוב נפתח לצורך גביית סכום קצוב, המוגבל לתקרה של 75,000₪ (סעיף 81ב' לחוק).

קיימים 2 סוגי תיקים כאלו:

 • תביעה על סכום כסף קצוב הנובעת כתוצאה מהפרה של חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליהם ראיה בכתב.
 • תביעה לתשלום חיוב הנובע מהוראה מפורשת של סעיף חוק (כגון ארנונה). 

 

איך לפתוח תיק תביעה על סכום קצוב

כדי לפתוח תיק זה, תחילה יש לשלוח מכתב התראה אל החייב כי בכוונתכם לפתוח כנגדו תיק הוצל"פ לגביית החוב. השליחה צריכה להיות לפחות, בדואר רשום עם אישור מסירה. לחייב ישנם 30 ימים לתשלום החוב.
רק בחלוף 30 הימים ניתן לגשת להוצאה לפועל ולפתוח תיק.

לפי תקנה 109א לתקנות הוצאה לפועל, יש לכלול במכתב, את סכום התביעה, העובדות העיקריות המהוות את הסיבה לתביעה, כולל פרטי החוזה, ההתחייבות שהופרה ומועדה וכן את המסמכים והאסמכתאות לכך. 
הנה נוסח מכתב התראה לפני תביעה על סכום קצוב דוגמא, כפי שפירסמה רשות האכיפה והגבייה – לחץ כאן להורדה. (אין חובה להשתמש בנוסח זה במדויק, אך חובה לכלול את הפרטים והעובדות כפי שמצויין – אחרת פקידי ההוצל"פ ידחו את פתיחת התיק)

מה צריך לצרף לתיק?

 1. טופס תביעה על סכום קצוב – ניתן להוריד כאן ולמלא את כלל הפרטים הרלוונטיים. (ניתן לקבל את הטופס גם בלשכות ההוצאה לפועל)
 2. כתב התביעה – מסמך מודפס בו תפרטו את עובדות המקרה ומדוע לחייב יש חוב כלפיכם.
 3. ראייה על סכום החוב – למשל חוזה\הסכם כתוב, תדפיס חשבונית מכולת, הוראת קבע, חוזה שכירות וכיוצ').
 4. העתק ממכתב ההתראה ששלחתם + אישור מסירה בדואר רשום.
 5. אישור ניהול חשבון של הזוכה\שיק וכיוצ' – אליו יועברו כספים שייגבו מפעולות גבייה בתיק.

 

אילו מסמכים אינם מהווים ראיה בכתב לצורך תביעה על סכום קצוב?

כדי למנוע טעויות, חשוב להבין כי לא ניתן לפתוח תובענה על סכום קצוב, אם הראיה בכתב שיש בידכם היא אחת מאלה:

 1. התכתבות במייל.
 2. התכתבויות באס-אמ-אס \ הקלטות קוליות.
 3. כרטיס חיוב.
 4. הסכם בע"פ.
 5. ועוד…

במקרה כזה, תביעתכם אינה עומדת בתנאי החוק ויהיה עליכם קודם כל לתבוע את החייב בבית המשפט ורק לאחר מכן לגשת להוצאה לפועל.

 

כמה היא האגרה על תיק תביעה על סכום קצוב?

סכום האגרה עומד ע"ס של 1% מסכום החוב ולכל הפחות 102₪. 

 

מה קורה לאחר פתיחת התיק?

לאחר פתיחת התיק, לשכת ההוצאה לפועל תמציא לחייב אזהרה על פתיחתו וכי עליו להסדיר את החוב תוך 30 יום. רק בחלוף ימי האזהרה יוכל הזוכה להתחיל לנקוט בהליכי גבייה מנהליים.

אזהרה על פתיחת תיק תביעה על סכום קצוב
דוגמא לאזהרה בהוצאה לפועל

*ניתן לנקוט בהליכים טרם המצאת אזהרה, על ידי הגשת בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל מגובה במסמכים ותצהיר, לפיהם החייב יכול לשלם את חובו אך מתחמק או בכוונתו להבריח נכסים.

 

2. פתיחת תיק שטרות \ שיקים \ שטר חוב

תיק שטרות נפתח לצורך גביית שיק שניתן לזוכה, וחולל או שאין לו כיסוי (סעיף 81א' לחוק). התיק אינו מוגבל בסכום (בשונה מתביעה על סכום קצוב) וניתן להגישו בכל עת.
הליך זה מיועד למי שקיבל שיק שחזר, שטר חליפין או שטר חוב שלא כובד, כאשר אין צורך כלל להגיע לביהמ"ש, אלא ישירות ללשכת הוצל"פ.

 

איך לפתוח תיק שטר בהוצאה לפועל

כדי לפתוח תיק שטרות יש לצרף את הדברים הבאים ולגשת ללשכת הוצאה לפועל:

 1. טופס בקשה לביצוע שטרות ושיקים – מילוי כלל הפרטים בטופס.
 2. שטר הצ'ק המקורי + העתק צילום של שני צידי השיק וסיבת ההחזרה. (במידה והסיבה מצוינת בפלט ממוחשב יש לצרף העתק שלו)
 3. אישור ניהול חשבון בנק של הזוכה.

 

כמה עולה אגרה על פתיחת תיק שטרות?

עלות אגרת פתיחת התיק עומדת ע"ס של 1.25% מסכום השיק או לכל הפחות 177 ש"ח.

 

מה קורה לאחר פתיחת תיק שטרות?

הלשכה תשלח לחייב אזהרה על פתיחת התיק עם הודעה כי עליו לפעול להסדרת החוב. לחייב ישנם 30 יום לפעול לתשלום החוב או להגשת התנגדות. במידה והחייב לא פעל כאמור בחלוף 30 ימים, ניתן לנקוט כנגדו בפעולות הוצל"פ.

באילו מקרים אי אפשר לפתור תיק שטרות?

 • במקרים בהם החייב לא חתם על השטר או השיק.
 • כאשר נמחקו פרטים מן השיק בכתב יד או בוצעו עליו שינויים.
 • במקרים שבהם השטר נאבד.
 • תדפיס חילול באיכות נמוכה – אם לא ניתן לראותא ת סיבות החילול או פרטים מזהים רלוונטים.

 

3. פתיחת תיק הוצאה לפועל – פסק דין כספי

תיק שנפתח לצורך גביית חוב כספי כנגד אדם או חברה, שניתן בגינו פסק דין מאת ערכאה שיפוטית במדינת ישראל. 

פתיחת תיק פסק דין כספי

קיימים מספר מועדים בהם ניתן לפתוח תיק פסק דין והדבר תלוי בעיקר בתוכנו של מסמך הפס"ד:

 1. מיידי – רק במידה ובפס"ד מצוין במפורש כי ניתן לפתוח תיק מיידית.
 2. מועד מוגדר – במידה וצוין מועד לתשלום החוב בפסק הדין והמועד חלף, ניתן לפתוח תיק כבר למחרת.
 3. תוך 30 יום – במידה ופסק הדין לא מציין מועד לתשלום, לחייב יש 30 יום לתשלום החוב כברירת מחדל. במידה ולא פעל להסדרת החוב בזמן זה, הזוכה יכול לפתוח תיק.
 4. פס"ד בהיעדר החייב – אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחותו של החייב, על הזוכה להמציאו לחייב ובחלוף 30 יום, יוכל לפתוח תיק הוצל"פ. יהיה עליו לצרף את אישור המסירה בדואר רשום.

 

איך לפתוח תיק פסק דין בהוצאה לפועל

כדי לפתוח תיק זה יש לגשת ללשכת ההוצאה לפועל ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה לביצוע פסק דין – יש למלא את מלוא הפרטים.
 2. מסמך פסק הדין – יש לצרף את מסמך פס"ד המקורי, או נאמן למקור וחתום על ידי מזכירות ביהמ"ש.
 3. אסמכתא לניהול חשבון או שיק עם פרטי הזוכה.
 4. אישור מסירת פס"ד לחייב – רק במידה ופס"ד ניתן בהיעדרו.

 

כמה היא האגרה על פתיחת תיק פסק דין בהוצל"פ?

אגרת פתיחת תיק פס"ד כספי שהסכום שנפסק בו נמוך מ-25,000₪, עומד על סך 1% מסכום התביעה או לכל הפחות 119 שקלים.  על סכום גבוה מ-25,000₪, האגרה תהיה מינימום 102₪ או 1% מסכום התביעה.

 

מה קורה לאחר פתיחת פס"ד כספי

בדומה לתיק שטרות, לשכת ההוצאה לפועל תמציא לחייב אזהרה על פתיחת התיק, המתריאה בפניו לפעול להסדרת חובות. במידה ולאחר 21 יום, החייב לא פעל בהתאם, ניתן לפעול כנגדו בהליכי עיקול וגבייה.פתיחת תיק פסק דין כספי

 

4. פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל

תיק שנפתח לצורך גביית תשלום מזונות, בהתאם לפס"ד שניתן על ידי בית הדין או ביהמ"ש, בעבור הזוכה ו\או ילדיו.

 

מתי ניתן לפתוח תיק מזונות?

במידה ומצוין מועד לתשלום בתוך פסק הדין והחייב לא עמד בחיוב, ניתן לפתוח תיק מזונות מייד לאחר מכן.
במידה ולא מצוין מועד לתשלום, ניתן להגישו לביצוע באופן מיידי. (אם החייב לא נכח בדיון, יש להמציא לו את פס"ד קודם לכן).

 

איך לפתוח תיק מזונות בהוצאה לפועל?

כדי לפתוח תיק מזונות יש לגשת ללשכת ההוצל"פ עם המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה לביצוע פסק דין כספי בענייני מזונות – יש למלא את כלל הפרטים כולל הצהרת הזוכה שאינו מקבל כספים מן הביטוח הלאומי.
 2. מסמך פס"ד המקורי או העתק נאמן למקור החתום ע"י מזכירות ביהמ"ש. 
 3. צילום תעודת זיהוי של הזוכה עם פרטי הילדים.
 4. אסמכתא המעידה על חשבון הבנק ע"ש הזוכה כגון צילום שיק, אישור ניהול חשבון וכיוצ'.

פתיחת התיק אינה כרוכה בתשלום אגרה. האגרה משולמת מתוך הכספים שנגבים ע"י הוצאה לפועל ועומדת ע"ס 1% מסכום החוב.

 

מה קורה לאחר פתיחת התיק?

לאחר שהתיק ייפתח, הלשכה תמציא לחייב אזהרה עם שוברים לתשלום החוב. במידה והחייב לא פועל להסדרת החוב תוך 21 יום, ניתן להתחיל לבקש נקיטת פעולות עיקול וגבייה.


5. פתיחת תיק פסק דין לפינוי מושכר

תיק אשר נפתח ע"י בעל דירה, לצורך פינוי שוכר (דייר) מדירה, לאחר שנתקבל פסק דין מאת ביהמ"ש לפינוי המושכר.
תשומת הלב כי תיק זה יכול להיפתח רק כנגד מי שאינו דייר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר.

 

מתי ניתן לפתוח תיק לפינוי מושכר?

במידה ומצוין מועד לפינוי הדירה בפס"ד והשוכר לא פינה את המושכר במועד, ניתן לפתוח תיק הוצל"פ ביום שלמחרת.
אם לא נקוב תאריך לפינוי, ניתן לפתוח תיק בחלוף 15 יום ממועד מתן פסק הדין (אם השוכר לא נכח בדיון, יש להמציא לו את פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה). 

 

איך לפתוח תיק פס"ד פינוי מושכר?

כדי לפתוח תיק זה עלינו לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה לביצוע פסק דין עשה – מילוי כלל הפרטים והשוכרים הרלוונטיים בטופס.
 2. פסק הדין – פס"ד המקורי שניתן על ידי השופט או העתק נאמן למקור חתום ע"י מזכירות ביהמ"ש.
 3. אישור מסירה – במידה והדייר לא נכח בדיון או שניתנה הוראה בפס"ד להמציא לשוכר, אזי יש לצרף את אישור המסירה (במידה ויש כמה שוכרים – לכל שוכר בנפרד).

עלות אגרה לתיק פינוי מושכר הינה בסך 185 ₪.

 

מה קורה לאחר פתיחת התיק?

לאחר פתיחתו, לשכת ההוצל"פ תמציא לשוכר\ים אזהרה על פתיחת תיק זה וכן הודעת כי עליו לפנות את הדירה באופן מיידי, תוך 20 יום.
במידה והדייר לא פינה את הנכס מרצון, על הזוכה למלא ולהגיש בקשה לפינוי מושכר אשר תועבר להחלטת רשם ההוצל"פ (יש לשים לב למלא את כל הסעיפים והפרטים הרלוונטיים). ההחלטה על הפינוי תינתן עד 45 ימים, ממועד הגשת הבקשה.

בטופס הבקשה יש למלא את פרטי בעל התפקיד מטעם ההוצאה לפועל שיבצע את הפינוי בפועל. רשימת בעלי התפקיד המורשים לפינויים מפורסמת באתר רשות האכיפה והגבייה כאן.
כמו כן נדרש תשלום אגרה נוספת, לצורך הגשת הבקשה.

פינוי שוכר מדירה

 

גביית חובות באמצעות פתיחת תיק הוצאה לפועל

פתיחת תיק בהוצאה לפועל אינה הליך מורכב במיוחד. עם זאת יש לשים לב לניואנסים הקטנים והתקנות, על מנת שנציגי ההוצל"פ לא יידחו את בקשת הפתיחה. דברים כגון, אישור מסירה תקין, פרטי חייב ברורים במסמכים, מכתבי התראה תקינים וכיוצ'. 

חשוב: המידע המוצג בכתבה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו\או חוות דעת ו\או המלצה, אלא מידע כללי בלבד ומומלץ להתייעץ עם עו"ד הוצאה לפועל. הסתמכות על המידע המוצג במאמר זה כמו גם בשאר תכני האתר, היא על אחריות הגולש בלבד.
 

שאלות נפוצות על פתיחת תיקים בהוצאה לפועל

לכל סוג תיק בהוצל"פ, יש להגיש מסמכים שונים ולנקוט בפעולות אחרות. לאורך המאמר פירטנו בדיוק איך לעשות את זה, אילו מסמכים יש לצרף ותוך כמה זמן.

אגרת פתיחת תיק היא שונה בין תיק לתיק והמינימום הוא 93₪. מומלץ לעיין במאמר לעיל, שם פירטנו את הסכומים המדויקים.

בדרך כלל לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ נשלחת לחייב אזהרה כי עליו לשלם את החוב בתיק (תלוי בסוג התיק). לאחר מינימום של 21 יום, ניתן להגיש עיקולים על נכסי החייב, משכורת, חשבונות, קופות ועוד. 

כן. במקרים חריגים בהם ישנם יסוד להוכחה שהחייב מרמה את הנושים או פועל להסתיר את נכסיו, ניתן להגיש בקשה לעיקול טרם מסירת אזהרה.

לקביעת שיחת ייעוץ

רוצה לשתף חבר\ה?

סמס לחבר\ה
שלח במייל
הדפס מאמר
מאמרים אחרונים
רוצה להישאר מעודכן?
הירשמו לניוזלטר שלנו

אין פה ספאם, אלא רק מידע רלוונטי בנושא תכני האתר.

קטגוריות