שאל עורך דין - חדלות פירעון שאלות נפוצות

אנו משתדלים לענות על כל השאלות

תשאל עורך דין

 חוק חדלות פירעון החדש יצר סדרי דין חדשים ושינה את מה שהכרנו עד היום בפשיטת רגל. אספנו שאלות נפוצות שבדרך כלל שואלים אותנו וגיבשנו את כולן יחד. הדף מתעדכן בכל עת ואפשר לשוב אליו בהמשך.

פשיטת רגל שאלות נפוצות

גולשים יקרים, אנחנו דיי בטוחים שתמצאו את התשובה לשאלה שלכם כאן

חדלות פירעון הוא מצב בו אין יכולת לשלם את ההתחייבויות אליהם התחייבנו. זה סיטואציה שבה ההתחייבויות שלנו עולות על ההכנסות והנכסים שברשותנו.

חדל פרעון הוא אדם או תאגיד שאינו יכול לשלם את חובותיו במועדים שבהם התחייב, או מי ששווי כל ההתחייבויות שלו גדול יותר מהשווי של הנכסים והכספים שלו.
מחיקת חובות הינו הצעד המיוחל לו ששים חייבים רבים. מחיקת החובות מגיעה מייד לאחר צו הפטר בסיום הליך חדלות הפירעון. כלומר כדי למחוק חובות בהתאם לחוק חדלות פירעון, יש להגיש בקשה מתאימה לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
בדרך כלל כאשר אומרים סגירת חובות, מתכוונים לכך שהחייב עצמו ינקוט בפעולות שונות בעצמו כדי לסגור את חובותיו, לצמצם אותם ובסופו של דבר למחוק אותם כליל. פעולות כגון לסגור את ההלוואות הגדולות יותר קודם, קיצוץ הוצאות ושימוש בחסכונות, הגעה להסכמים עם נותני ההלוואה ועוד.
כדי להגיש בקשה לחדלות פירעון יש לקבוע תחילה האם החייב רשאי להגיש בקשה כזו.
עליו לעמוד באחד מהתנאים הבאים –
א. מרכז החיים של החייב בזמן הגשת הבקשה או ב-6 החודשים שקדמו לה, היה ישראל.
ב. בזמן הגשת הבקשה, יש לחייב נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל.
 

הגשת הבקשה לחדלות פירעון:

1. אדם פרטי עם חובות של עד 150,455₪ – הליכי חדלות פרעון יתנהלו במערכת ההוצאה לפועל. יש להיכנס לקישור הבא ולעקוב אחר הוראות הממונה על חדלות פירעון, למלא את הטפסים להגישם.
2. אדם פרטי עם חובות של מעל 150,455₪ – הליכי חדלות הפירעון יתנהלו אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים ובפיקוח בית משפט שלום. יש להיכנס לקישור ועקוב אחר ההוראות.
3. תאגיד עם חובות של לפחות 25,000 ₪ – הליכי חדלות פירעון יתנהלו בבית המשפט המחוזי.
באופן כללי, שלבי הליך חדלות פירעון עובדים כך –
 1. הגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פרעון.
 2. אישור קבלת הבקשה.
 3. גיבוש הסדר תשלומים.
 4. אסיפת נושים לבחינת הבקשה והסדר התשלומים.
 5. צו פתיחת הליכים – יוטלו על החייב הגבלות וימונה נאמן לנכסיו (אך יתר הנושים לא יוכלו לפעול כנגדו בהליכי הוצאה לפועל).
 6. תקופת ביניים בה בוחנים את מוסר תשלומי החייב וכן את כלל נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו.
 7. מתן צו שיקום כלכלי – צו הכולל הנחיות מדוייקות להתנהלותו הכלכלית של החייב (כגון חובות, דמי מחייה והגבלות).
 8. צו הפטר – במידה והחייב יעמוד בתנאי צו השיקום הכלכלי, ייבחן האם לתת לו צו הפטר למחיקת חובות.
חוק חדלות פירעון החדש נכנס לתוקף מלא בתאריך 15 לספטמבר 2019.
הרפורמה החדשה בפשיטת הרגל היא כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר נחקק ביום 5.3.2018 ונכנס לתוקף משפטי בתאריך 15.9.2019.
החוק החדש בעצם מחליף ומבטל לחלוטין את פקודת פשיטת הרגל המיושנת. החוק חדשני ויעיל יותר ומספק פתרון אפקטיבי לחייבים המעוניינים להתחיל בדף כלכלי חדש בחייהם ולנושים הזכאים לשיעור חוב מוגדל יותר.

השינויים העיקריים ברפורמה הם:

 1. קיצור הליכי חדלות פרעון למקסימום של 4.5 שנים (בעבר הליכי פשיטת רגל היו יכולים להימשך שנים רבות מעבר לכך).
 2. שיקומו הכלכלי של החייב הוא במרכז ולא הענשתו.
 3. שינוי מערכתי בניתוב התיקים, כך שגם מערכת ההוצאה לפועל ובתי משפט שלום יטפלו בתיקי חדלות פירעון – מה שמוביל לפחות סחבת ויותר התייעלות (בניגוד לעבר שבו רק בית משפט מחוזי דן תיקי פשיטת רגל).

ניתן לקרוא על הרפורמה בהרחבה כאן.

מי שהגיש בקשה לפשיטת רגל ולמחיקת חובות לפני תחילתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – 15.9.2019, ימשיך את הליכי הפשיטה בבית המשפט המחוזי בהתאם לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש”ם – 1980.
נכון. חוק חדלות פירעון החדש מחליף לחלוטין את פקודת פשיטת הרגל הישנה ולכן אין יותר פושטי רגל, אלא חדלי פירעון. חוק פקודת פשיטת הרגל המיושן, נמחק ואינו תקף עוד להליכים חדשים.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא חדשני ויעיל במיוחד. לחוק 3 מטרות עיקריות:
 1. להביא את החייב למצב של שיקום כלכלי.
 2. להגדיל את שיעור פירעון החוב עבור הנושים.
 3. לקדם את “חזרתו לחיים” של החייב, פתיחת דף חדש ושילובו בחיי הכלכלה.

ניתן לקרוא בהרחבה על החוק בדברי ההסבר שכתבנו עליו.

אגרת בקשה לחדלות פירעון עולה סכום של 1,600 ₪, ללא קשר לגודל החובות. את הסכום משלמים בסיום מילוי כל הפרטים המבוקשים.
ישנם מקרים שבהם חייב שהוא אדם פרטי, יוכל לבקש פטור מתשלום אגרת חדלות פירעון.
יש לשלוח בקשה למייל: chadlut_artsit@justice.gov.il. בבקשה יש לכתוב את הסיבות לזכאות לפטור, בין אם מצב כלכלי או שמא הנכם עומדים בסטטוס הזכאי לפטור על פי חוק. מומלץ להיכנס לאתר כאן, לבדיקת זכאותכם לפטור מתשלום אגרת פתיחת תיק.

בדרך כלל ישנה תקופת צינון בת כשנה עד שנה וחצי במקרה של ביטול פשיטת הרגל עקב פיגורים. עם זאת, רצוי לנסות להגיע להסכמה עם המנהל המיוחד, להשלמת הפיגורים והסרת המחדלים ולאחר מכן להגיש בקשה לחזור להליך. 

התשובה תלוי מאוד בנסיבות התיק האישי, בגובה החובות, סכום התשלום החודשי ובמה שנקבע בצו השיקום הכלכלי. ככלל, תוך כ- 36 חודשים מיום מתן צו השיקום צריך להתקבל צו ההפטר. עם זאת, בסמכות ביהמ”ש להאריך את התקופה הזו (וגם לקצרה). מומלץ להיוועץ עם עורך דין בחדלות פירעון שילמד את התיק האישי שלכם ויידע כיצד לנהוג ובאיזה הליך לנקוט.

קופת הפנסיה בהליך חדל”פ מוגנת מפני עיקול וניתן רק לבצע עיקול ברישום. הליך נפוץ הוא שהנאמן מבקש דוח מסלקה פנסיונית על מנת לבחון את כלל הקופות הרשומות ע”ש החייב כגון – קרן השתלמות, קופת גמל וכו’.

לאחר קבלת צו ההפטר, לוקח מעט זמן עד שהואמתעדכן בכל המערכות והגורמים הרלוונטיים. למומלץ לעדכן את ההפטר בתיקי הוצאה לפועל על מנת שייסגרו ויבוטלו הגבלות בנקאיות, יציאה מן ההארץ וכו’. לצורך כך יש גם מייל ייעודי של הרשות- pasharartzi@eca.gov.il

חשוב לקרוא

עמוד שאלות ותשובות אינו בה להחליף את הצורך בייעוץ מקצועי של עורך דין. מענה על השאלות שלעיל, הינו מענה כללי בלבד, ואינו מתאים לנסיבותיו האישיות של כל אחד. הסתמכות על המידע באופן בלעדי, הינה על אחריות האישית הגולש.