הקלות משבר הקורונה על גביית חובות בהוצאה לפועל: כל מה שצריך לדעת

משבר הקורונה הביא לשינויים דרמטיים בחיי הכלכלה בישראל. המחוקק לא נשאר אדיש והביא לשינויים בגביית חובות הוצאה לפועל שיטיבו עם אזרחים ובעלי עסקים.תיקוני קורונה לחוק ההוצאה לפועל

בתאריך 24.9.2020, נחקקו תיקונים לחוק ההוצאה לפועל, אשר נועדו לסייע לאנשים ובעלי עסקים שנכנסו למצוקה כלכלית בעקבות מגיפת הקורונה (תיקוני קורונה לחוק ההוצאה לפועל).

המחוקק ער למצב הבעייתי שיצרה הקורונה, אשר בתקופה זו נפגע הכיס של מגזרים שלמים באוכלוסיה. כדי לא לעורר מפולת שלגים, תיקונים אלו דרושים על מנת לתת למשק ולאזרחים אפשרות להתייצב, להשתקם ולהיערך בהתאם לתשלום חובותיהם.

העדכונים מאפשרים לחייבים בהוצל"פ, לפרוע חובות בצורה מקלה יותר כדי שיוכלו לשוב למסגרת כלכלית תקינה תוך פגיעה מועטה ככל האפשר בהתנהלותם היומיומית. התיקונים הללו מצטרפים לשינוי האחרון שבוצע בחוק בדבר ביטול הגבלת רישיון נהיגה לכל החייבים בהוצל"פ (מקור: אתר הכנסת).

*נציין שהתיקונים הם זמניים (ובגדר "הוראת שעה"), כלומר לתקופת זמן מוגבלת של 9 חודשים.

הנה 5 שינויי הקורונה העיקריים בחוק ההוצאה לפועל שנכנסו לתוקף:

תקופת האזהרה על פתיחת תיק הוצאה לפועל מתארכת ב- 30 יום.

הסבר: כדי לנקוט בהליכים לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, יש להמציא לחייב (להעביר לידיעתו) אזהרה על פתיחת התיק. במכתב האזהרה מוסבר לחייב שבמידה ולא ישלם את החוב תוך הזמן הנקוב, לזוכה יש אפשרות לנקוט כנגדו בהליכי הוצל"פ לגביית החוב "בכוח" (עיקולים, הגבלות, צוי מידע וכו').

לפני התיקון: תקופת האזהרה על פתיחת תיק פסק דין היא 21 יום ובתיקי תביעה על סכום קצוב ושטרות היא 30 יום. בתקופה זו לא נצברים הפרשי ריבית ואגרה ועל החייב לשלם את החוב, כדי להימנע מהליכי הגבייה.

לאחר התיקון: תקופת האזהרה, בתיקים שייפתחו לאחר כניסת החוק לתוקף, מתארכת ב- 30 יום נוספים. כך שתקופת האזהרה בתיקי פסק דין יהיו 51 יום ולתיקי תובענות ושטרות יהיו 60 ימים. זאת במטרה לאפשר לחייב שנפגע כלכלית או תעסוקתית, להתאושש ולפעול להסדרת חובותיו.

יתרונות נוספים של תיקון זה כוללים גם תשלום אגרה מופחתת על פתיחת התיק (60₪) וגם שכר טרחת עורכי הדין קָטֵן.

תיקוני קורונה בחוק ההוצאה לפועל


הסדר מיוחד עבור גביית חובות של עד 50,000 ₪.

הסבר: במסגרת סעיף 7א'1 לחוק ההוצאה לפועל, חוב בגובה של עד 100,000, יכול החייב לבקש לפרוס לתשלומים של עד 36 חודשים (בכפוף להמצאת שאלון יכולת כלכלית ומסמכים). לפי נתוניים סטטיסטיים שפירסמה רשות האכיפה והגבייה, 89% מהתיקים שנפתחו ב-15 החודשים האחרונים היו בגין חובות של עד 50,000 ש"ח. 

לפני החוק: אין הוראה מיוחדת לחובות של עד 50,000 ₪ ולחוב המקורי מצטרפים גם הפרשי ריבית ואגרות הוצל"פ.

לאחר התיקון: נקבע הסדר מיוחד לחובות של עד 50,000₪. במידה והחייב ישלם את החוב בתקופה של עד 24 חודשים, הוא יהנה מ-50% הנחה בריביות (סכום היכול להגיע לכמה אלפי שקלים ללא התיקון), כל עוד שילם את התשלום הראשון בתקופה של עד 45 ימים, מהיום שבו קיבל אזהרה על פתיחת התיק. ראוי לציין שאם החייב עומד בתשלומים החודשיים, לא יינקטו הליכי הוצאה לפועל נגדו, ותשלום שכ"ט ב' של עורך הדין יבוטל.

*הערה: חייב שנפתח נגדו תיק בזמן משבר הקורונה, לאחר תאריך ה- 1.5.2020 (כלומר לפני פרסום התיקון), יוכל לבקש מרשם ההוצל"פ להחיל עליו את התיקון כך שגם הוא יהנה מההסדר המיוחד ומעיכוב הליכי הוצאה לפועל והפחתה של 50% בריבית.


אי נקיטת הליכים ספציפיים

הסבר: במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן לנקוט כנגד חייב במגוון פעולות כגון, עיקול חשבון בנק תפיסת רכב, צו מידע לאיתור נכסים וכספים, הוצאת ומכירה של מטלטלין (רכוש פרטי של החייב), צו הבאה (זימון החייב בצו משטרתי) וכיוצ'.

לפני התיקון: ניתן היה לנקוט בכלל ההליכים לאחר תום תקופת האזהרה, בהתאם לדין.

לאחר התיקון: לגבי כלל התיקים הקיימים במערכת, יצאו התיקונים הבאים:

  1. ביטול תפיסת רכב של חייב – לא ניתן לבצע פעולה זו.
  2. ביטול הוצאת מעוקלים מהבית.
  3. ביטול צו הבאה.
  • תיקון זה חל על התיקים שנפתחו לפני ואחרי פרסום התיקון, אך לא יחול על תיקי משכון ומשכנתא, פינוי מושכר ותיקי מזונות שלא נפתחו ע"י המוסד לביטוח לאומי.

הארכת זמני פריסת החזר החוב

הסבר: במידה והחייב לא יכול לשלם את החוב עד תום תקופת האזהרה, באפשרותו לבקש מרשם ההוצל"פ, לפרוס החוב לצו תשלומים חודשי, בגובה סכום אשר ביכולתו לשאת. לאחר שהחייב מתחיל לשלם, באפשרו לבקש שלא יינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל.

לפני התיקון: על החייב היה לעמוד בתקופות הקבועות בסעיף 7א1 לחוק, אשר קובעות ש:

  1. חוב של עד 100,000 ש"ח ניתן לפרוס לתקופה של 3 שנים בלבד. לדוגמא, אם החוב הוא 95 אלף ₪, החייב צריך לשלם 2,638 ש"ח בצירוף ריביות.
  2. חוב של מעל 100,000, ניתן לפרוס לתקופה של 4 שנים בלבד.

במידה והחייב לא יכול לעמוד בתקופות אלו, ייאלץ להגיש בקשה לחדלות פירעון או לספוג הליכי הוצל"פ שהזוכה ינקוט כנגדו.

לאחר התיקון: ניתנת לחייב אפשרות לבקש מרשם ההוצל"פ, להאריך את התקופות הקבועות בחוק לפריסת החוב לתשלומים, לתקופה של עד 3 שנים נוספות. כך שאם חוב של עד 100,000 ש"ח, יש לשלם בפריסה חודשית של עד 3 שנים, כעת החייב יכול לבקש לפרוס אותו ל- 6 שנים.

  • תיקון זה יחול רק על תיקים שנפתחו לאחר פרסום התיקון ולא יחול על תיקי משכון ומשכנתא, פינוי מושכר ותיק מזונות שנפתח על ידי אדם פרטי.

הקלות בתיקי משכנתא

הסבר: תיק משכנתא של דירת מגורים בהוצאה לפועל לאחר שהחייב אינו משלם את התשלומים החודשיים לבנק. הבנק מעוניין לפרוע את החוב, על ידי מכירת המקרקעין.

לפני התיקון: תיק למימוש משכנתא זה, ניתן לפתוח רק לאחר שהחייב צבר עומק פיגור בגובה של 6 חודשים של אי תשלום. לדוגמא אם ההחזר החודשי הינו 2,000 ש"ח, הבנק יוכל לפתוח תיק על פיגורים בסך 12,000 ₪ שהחייב לא שילם.
בנוסף, לאחר פתיחת התיק, ממציאים לחייב אזהרה שאם לא ישלם את החוב שצבר תוך 20 יום, הבנק יתחיל לפעול למימוש הדירה ומכירתה בהוצאה לפועל.

אחרי התיקון: תקופת עומק הפיגור הוארכה ל- 7 חודשים ותקופת האזהרה הוארכה ל – 50 ימים. בנוסף, התיקון קובע שאם החייב יפרע את חוב הפיגור שצבר בתוך תקופת האזהרה המוגדלת, יופחת גם שכר טרחת עו"ד של הבנק.

תיקוני קורונה לחוק ההוצל"פ – סוף דבר

תיקונים אלו לא נועדו כדי לאפשר לחייבים לברוח מחובות או כדי לפגוע באדם או עסק שחייבים לו כסף. במידה וננקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד מי שנקלע לחובות בגלל אפקט הקורונה (בין אם העסק שלו נפגע או בין אם פוטר מעבודתו וכו'), הדבר יכול לגרור למעגל עמוק יותר של ייאוש ומצוקה נפשית, מה שישפיע גם על משפחתו הגרעינית של החייב. מכאן, הדרך קצרה למדרון חלקלק של אזרחים שמדרדרים לחובות ללא סוף. את זה, המדינה רוצה למנוע ולתת לחייבים זמן לחזור לעמוד על הרגליים.

לקביעת שיחת ייעוץ

רוצה לשתף חבר\ה?

סמס לחבר\ה
שלח במייל
הדפס מאמר
מאמרים אחרונים
רוצה להישאר מעודכן?
הירשמו לניוזלטר שלנו

אין פה ספאם, אלא רק מידע רלוונטי בנושא תכני האתר.

קטגוריות