הפטר בהוצאה לפועל – איך זה עובד לפי חוק חדלות פירעון החדש

הליכי הפטר בהוצאה לפועל ומחיקת חובות השתנו מקצה לקצה בשנה האחרונה עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בעבר, רק חייבים וָתִיקִים שהוכרזו כמוגבלים באמצעים יכלו לקבל הפטר מחובות בהוצל”פ ולפתוח בדף חדש.הפטר בהוצאה לפועל

הרפורמה החדשה בהוצאה לפועל פותחת למעשה את שערי חדלות פירעון וההפטרים לתוך מערכת ההוצל”פ. חייבים עם חובות של עד 150,544₪, יוכלו לקבל תוך 4 וחצי שנים (לעיתים בנסיבות מסוימות תוך שנה וחצי) הפטר מלא מחובותיהם.

הפטר בהוצאה לפועל – המצב לפני (עד לתאריך 20.6.2020)

בשנת 2015 נכנס לתוקף סעיף חוק חדש אשר מעניק לחייבים שהוכרזו כ”מוגבלים באמצעים” את האפשרות להגיש בקשה להפטר מכל החובות שצברו. התנאים למחיקת חובות היו:

  1. החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים על ידי רשם ההוצאה לפועל והוא בסטטוס זה לפחות 4 שנים.
  2. החייב עומד בצו התשלומים שהוטל עליו במשך 3 השנים האחרונות להגשת בקשתו או ב- 18 החודשים האחרונים ובמעמד הגשת הבקשה להפטר שילם את יתרת הפיגורים.
  3. אין לחייב רכוש שניתן למכירה לצורך פירעון החוב.
  4. סך החובות של החייב אינו גבוה יותר מ- 800 אלף ש”ח (כולל חובות שטרם נפתח תיק הוצל”פ עליהם).
  5. החייב לא ניהל הליכי פשיטת רגל בחמש השנים האחרונות.

חייב שעמד בכל התנאים יכל לבקש מרשם ההוצל”פ צו הפטר למחיקת חובות בהליך מאוד מזורז.
בתאריך 20.6.2020, פג תוקפו של סעיף החקיקה ולא ניתן יותר להגיש בקשה להפטר על פיו.

המצב היום – הפטר מכוח חוק חדלות פירעון

בתאריך 15.9.2020 נכנס לתוקף מחייב חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. החוק הביא למס’ שינויים מהותיים במיוחד בהליכי פשיטת רגל והביא למהפכה של ממש במערכת ההוצאה לפועל. 

כיום ניתן חדלות פירעון (פשיטת רגל בעבר) של אנשים עם חובות של עד 150,544₪ יתנהלו על ידי רשם ההוצל”פ. הוא גם זה שייתן את צו ההפטר למחיקת חובות לחייבים שיעמדו בתנאי ההליך.

חובות מעל סכום זה, ינוהלו תחת הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי לשעבר) ותחת פיקוח ביהמ”ש שלום, אשר ייתן את צו ההפטר.הפטר בהוצאה לפועל

התהליך החדש להפטר בהוצאה לפועל

הליכי הפטר בהוצאה לפועל נקבעו לפרק זמן של עד 4-4.5 שנים (במקרים מיוחדים הרשם יכול לאשר לתקופה קצרה או ארוכה יותר). ההליך מורכב מ- 9 שלבים עיקריים כפי שנפרט כאן:

1. בקשה לחדלות פירעון

חייבים עם חובות של מינימום 50,152₪ ועד 150,544₪, רשאים להגיש את הבקשה, אשר צריכה להיות מגובה בכל המסמכים הרלוונטיים. לקריאה נרחבת על איך להגיש בקשה לחדלות פירעון בהוצל”פ לחצו כאן.

את הבקשה ניתן להגיש בצורה מקוונת או ידנית בלשכת ההוצל”פ שיש בה מסלול חדל”פ.

2. אישור קליטת הבקשה

עם קבלת בקשת החייב תבוצע בדיקה אוטומטית של המערכת לבדיקת המסמכים ולאחר מכן בדיקה של פקיד הוצל”פ. במידה וחסרים מסמכים, תשלח לחייב הודעת SMS עם מייל עם בקשת להשלים את החוסרים.

3. אישור הרשם

רשם המוסמך בחדלות פירעון יבדוק את הבקשה ויחליט האם לאשר אותה במידה והיא עומדת בתנאי החוק. הרשם יכול לבקש גם השלמות והבהרות מהחייב.

4. גיבוש הסדר תשלומים

בהתאם לחוק החדש, בשלב זה נציג הרשם ינסה לגבש הסדר תשלומים מוסכם בין החייב לנושים. על החייב להגיש הצעה סבירה מגובה במסמכים לכמה מהחובות כנגדו הוא יכול לפרוע ובכמה זמן. אם כל הנושים מסכימים להצעה, ההסדר יאושר ובסוף תקופת התשלומים, יקבל החייב צו הפטר מיתרת החובות.

הזמנה לישיבת הסדר בהוצאה לפועל
דוגמא להזמנה לישיבה לצורך דיון בהצעת הסדר תשלומים של החייב

אם הנושים לא מסכימים, הרשם ישקול לקבוע ישיבת הסדר (על מנת לנסות שוב לגבש מקובל יותר בעבור הנושים) או לתת צו פתיחת הליכים.

5. אסיפת נושים

בסמכות הרשם, לקבוע ישיבת הסדר עם הנושים והחייב, בניסיון לגבש הסכמה בדבר הסדר התשלומים. במסגרת הישיבה, הרשם רשאי לבצע חקירת יכולת לחייב בנוכחות הנושים. מספיק רוב בקרב נושי החייב בסך של 3/4 מתיק החוב כלפיו, כדי שההסדר יובא לאישור הרשם.

במידה ואין הסכמה, הרשם יורה על צו פתיחת הליכים בעניינו של החייב.

6.  צו פתיחת הליכים

צו זה הוא למעשה יריית הפתיחה להליכי חדלות פירעון. הצו נשלח לנושים ומפורסם ברשומות הציבור ובמאגר פושטי רגל
לצו 2 משמעויות מרכזיות – 

  1. הוא מעביר את השליטה בכל נכסי החייב (מקרקעין, רכב, מטלטלין, משכורת, חשבונות בנק, קופות גמל וכו’) מחייב עצמו לנאמן שממונה על ידי הרשם. תפקידו של הנאמן הוא לממש את הנכסים האפשריים לצורך פירעון החובות תוך התחשבות במצבו של החייב והנושים.
  2. הוא מעכב ומבטל את כל הליכי ההוצל”פ שננקטים כנגד החייב. הרשם רשאי, להוסיף הגבלות, לקבוע צו תשלומים חודשי וכל הוראה אחרת כדי להביא לפירעון החוב בצורה יעילה יותר.

7. תקופת הביניים

תקופה המתחילה מיום מתן הצו, שבה הנאמן יבדוק את הנהלות החייב בהליך זה, כיצד יצר את החובות, האם עומד בצו התשלומים ואת שיתוף הפעולה שלו בשיקום הכלכלי. במהלך התקופה, החייב יצטרך להגיש דוחות חודשיים בדבר הכנסותיו והוצאותיו השוטפות.בקשה לחדלות פירעון

8. צו לשיקום כלכלי

בתום שנה וחצי, הנאמן יגיש לרשם דוח סיכום הכולל את כל ממצאיו בנוגע למצבו של החייב והתנהלותו בהליך החדלות. 
לאחר עיון ובדיקת הדוח, הרשם יקבע דיון במעמד כל הצדדים ויתן צו לשיקום כלכלי. צו זה כולל הוראות לגבי צו התשלומים החודשי שישלם החייב עד סוף ההליך, אילו מנכסי החייב יש לממש, אילו הגבלות יוטלו על החייב במשך תקופה זו וכיוצ’.

  • במקרים מיוחדים, שבהם הרשם נוכח לדעת שלחייב הכנסה נמוכה במיוחד, שאינה עולה בקנה אחד אף עם דמי המחייה ההבסיסיים הראויים, בסמכותו להעניק לו צו הפטר לאלתר (סעיף 163 לחוק). כלומר לאחר שנה וחצי בלבד. 

9. צו הפטר בהוצאה לפועל

בתום תקופת השיקום הכלכלי (הנמשכת 2-3 שנים), הרשם יבחן האם החייב עמד בכל התנאים שנקבעו בצו ויחליט האם להורות על צו הפטר המוחק את יתרת החובות שלו. יש לשים לב כי חוב מזונות, קנסות או תשלומים עונשיים אינם נכללים בהפטר (סעיף 175 לחוק).

עורך דין הפטר בהוצאה לפועל

הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל אינם פשוטים במיוחד ומשפיעים רבות על החייב, על משפחתו ועל אופי הנכסים שיישארו ברשותו בסיום ההליך. על החייב להתנהל במקביל מול מס’ גורמים כגון הנושים, נציגי ההוצל”פ ולעיתים גופים מוסדיים שמבקשים לקבל מידע על הליכי החובות שלו.

נוסף על כן, לא תמיד הליכים אלו הם הדרך המיטבית בעבור החייב, ישנם אופציות משפטיות נוספות שכדאי לשקול, כגון הליך איחוד תיקים או הסדרי חוב.

הגשת הבקשה לחדלות פירעון, מערבת תחומים רבים במשפט המנהלי, דיני פשיטת הרגל ופסיקת ביהמ”ש הרלוונטית בתחום. אם היא אינה מוגשת כראוי, היא יכולה להידחות או להתעכב יתר על המידה.

מסיבות אלו, ייצוג של עורך דין הוצאה לפועל המומחה בתחומו היא אופציה כדאית שיכולה לסייע לחייב רבות. במיוחד בהתנהלותו מול הגורמים המשפטיים המעוניינים להוציא את מירב הנכסים האפשריים ממנו, לצורך פירעון החובות. עורך דין הבקיא בתחום פשיטת רגל יידע לייעץ לחייב ולפעול בשמו על מנת לשמור על זכויותיו וכבודו בדרך לצו ההפטר המיוחל.

סיכום הפטר לפי החוק החדש

הפטר בהוצאה לפועל הוא תהליך ארוך אך יעיל, שבסופו החייב יוכל לפתוח דף נקי בחייו ללא חובות. הליכי חדלות פירעון החדשים מאפשרים לחייבים שעומדים בתנאים להגיע סוף סוף לשקט הנפשי והכלכלי שאליו חיכו.

חשוב: המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד, אין להסתמך עליו באופן בלעדי. צוות האתר אינו נושא באחריות כלפי מי שנפגע או ניזוק כתוצאה מהסתמכות על התוכן באתר. מומלץ וכדאי להתייעץ עם עו”ד שילמד את נסיבות התיק האישי שלכם.

שאלות נפוצות על הפטרים

חוק חדלות פירעון החדש הכניס את הליכי פשיטת הרגל לתוך מערכת ההוצל”פ. חייבים עם חובות של עד 150,544₪, יוכלו לקבל צו הפטר בהוצאה לפועל שיינתן על ידי הרשם.

התנאים העיקריים הם חובות של מינימום 50,152₪ ומקסימום 150,544₪, בהנחה שהם חובות ברי הפטר. כמו כן יש לעמוד בכל תנאי ההליך כפי שמפורט בחוק ולפי הוראות רשם ההוצאה לפועל.

תחילה יש לעמוד בתנאים, לאחר מכן להגיש בקשה מתאימה ללשכת ההוצל”פ, לעמוד בכל שלבי ההליך ובתום 4-4.5 שנים מקבלים את צו ההפטר המיוחל.

כתיבת תגובה

עורכת דין ענת קרמר
ייצוג משפטי ראוי בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל
לקביעת שיחת ייעוץ

רוצה לשתף חבר\ה?

שיתוף ב whatsapp
סמס לחבר\ה
שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב print
הדפס מאמר
כתבות אחרונות
רוצה להישאר מעודכן?
הירשמו לניוזלטר שלנו

אין פה ספאם, אלא רק מידע רלוונטי בנושא תכני האתר.

קטגוריות