אילו תיקים אפשר לפתוח בהוצאה לפועל?

במסגרת דיני הוצאה לפועל ניתן לפתוח 6 סוגי תיקים שונים אשר לכל אחד תנאים והנחיות שונות אך כולם מובילים לאותה תוצאה רצויה – פירעון החוב על ידי החייב.תיקים בהוצאה לפועל

תוכן עניינים

מערכת ההוצאה לפועל פועלת מכוח חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 וכן בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979.
בדרך כלל כאשר מציינים את המילה "הוצאה לפועל" רוב האנשים נחרדים מאחר והוטבע לביטוי זה, תמונה מאיימת של בריונים שמגיעים לקחת את הרהיטים והמוצרים בבית או "לזרוק" אנשים מהבית. בעבר, אף ניתן היה לשלוח אדם למאסר בפועל, אם לא היה משלם את חוב. 
 
הרבה השתנה מאז והליכים כאלו ננקטים בזהירות ולאחר שהומצאה לחייב אזהרה על פתיחת התיק והתראה על ביצוע ההליך החמור. בנוסף, פקודת המאסר אף בוטלה לחלוטין.
בחודש האחרון, אושרו בכנסת תיקונים לחוק ההוצל"פ (אך טרם נכנסו לתוקף) אשר נועדו להקל על חייבים שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות משבר הקורונה.


הקמת רשות האכיפה והגבייה

בשנת 2009 הוקמה רשות האכיפה והגבייה, כיחידה בתוך משרד המשפטים והפכה את לשכות ההוצל"פ על פיה. יחידות ההוצאה לפועל הוכנסו תחת כנפיה וכלל השירותים, האמצעים והמשאבים שהלשכות מספקות, שודרגו והתייעלו בצורה משמעותית, הן לטובת הזוכים והן לטובת החייבים. בעקבות ההתייעלות, כיום ניתן להגיש בקשה לחדלות פירעון בהוצאה לפועל ולקבל צו הפטר מבלי להגיע לבית המשפט.


ניהול תיקי הוצאה לפועל

בהתאם לדין, הזוכה רשאי לפתוח תיק הוצל"פ באיזה לשכה שירצה מבין הלשכות הפזורות ברחבי הארץ (אין זה משנה היכן מתגורר החייב).

תיקי הוצאה לפועל מנוהלים באחד משני מסלולים (לבחירת הזוכה):

  • מסלול אקטיבי – על הזוכה לקחת חלק אקטיבי ולבקש ביצוע פעולות אכיפה מנהליות כדי לפרוע את חובו. הזוכה יוכל לנקוט בכל פעולת הוצל"פ שמתיר החוק.
  • מסלול מקוצר – קיים רק לגבי תיקים עם חוב של עד 25,000. במסלול זה, פקידי הרשות ינקטו בתיק פעולות מצומצמות בלבד – עיקולי צד ג' (על חשבונות הבנק של החייב, קופות גמל ופנסיה וכדו'), עיקול שכר וכן עיקולי רכב.
נציין כי ישנם תיקי הוצאה לפועל שאין אפשרות לפעול בהם במסלול המקוצר, כגון תיק מזונות, משכנתא או מימוש משכון.
אינפוגרפיקה - תיקי הוצאה לפועל
 

סוגי תיקי הוצאה לפועל

כיום ניתן לפתוח 6 סוגי תיקים שונים בהוצאה לפועל ואלו הם: 

1. תיק פס"ד (סעיף 7א לחוק)

תיק לביצוע של פס"ד שניתן בביהמ"ש לחיוב כספי כלפי אדם או חברה. כלומר אחרי שתבענו בבית משפט וזכינו, נקבל פסק דין בו רשום חיוב כספי כלפי הנתבע. אם הנתבע לא שילם את הסכום שנקבע בפס"ד תוך המועד שרשום בפס"ד (אם לא רשום מועד – ברירת המחדל היא 30 יום), יכול התובע לגשת עם מסמך הפס"ד ולפתוח תיק הוצאה לפועל.


2. פס"ד צו עשה (
סעיף 63 לחוק)

תיק לביצוע של פס"ד עם צו הוראה להוציא לפועל פעולה מסוימת. בדרך כלל מדובר על צו לפינוי שוכר ממקרקעין שאינו משלם או מפר חוזה. לאחר שנגיש תביעה לפינוי מושכר בביהמ"ש, נוכל להגישו ללשכת ההוצל"פ לביצוע. מקרה נפוץ אחר הוא צו להריסת קיר או מבנה בין שכנים.


3. תיק משכון\משכנתא (סעיף 81ב1 לחוק)

תיק שנועד לממש שעבוד שהטיל זוכה על נכס של החייב. גם כאן יש שני סוגי תיקים –
  • תיק משכון –תיק שנועד לממש משכון שרשם הזוכה על נכס ספציפי של החייב, כגון רכב, מגרש, מכונת עבודה וכדו'. לדוגמא מימוש ומכירת רכב של חייב, שאינו משלם את תשלומי ההלוואה שהזוכה נתן לו. הזוכה, יבקש מרשם ההוצאה לפועל לתפוס את הרכב (בדר"כ ללא ידיעת החייב), לאחסנו במגרש ייעודי ולמכור אותו למרבה במחיר כדי לפרוע את החוב. תיק זה, ייפתח ללא צורך בהגעה לביהמ"ש אלא ישירות להוצל"פ.
  • תיק משכנתא – תיק שנועד לממש שטר משכנתא שהטיל זוכה (בדר"כ בנק) על דירת המגורים של החייב. החייב אינו משלם את תשלומי המשכנתא השוטפים (וצבר פיגורים של 6 חודשים לפחות) והזוכה מעוניין לתפוס את הנכס, לפנות אותו מאדם ולמכור אותו למרבה במחיר כדי לפרוע את החוב שנוצר. גם תיק זה, אין צורך לתבוע בביהמ"ש וניתן להגיש ישירות למערכת הוצל"פ.

תיקי משכון גם נהנים מדין קדימה במידה והחייב נמצא בחדלות פירעון, מאחר והם חוב מובטח.


4. תובענה\ תביעה על סכום קצוב (81א1 לחוק)

תביעת הוצל"פ המוגבלת לסכום של 75,000 ₪. ישנם 2 סוגים לתביעה זו –
  • חוזה + ראיה תביעה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליהם ראיה בכתב. לדוגמא – הסכם הלוואה בין בנק ללקוח, בו הלקוח לא עומד בתשלומים. הבנק יפתח תביעה על סכום קצוב ישירות להוצאה לפועל. ההסכם הוא החוזה והתדפיס המראה את הפיגורים בתשלומים, הוא הראיה בכתב.
  • הוראת חיקוק – תביעה מכוח חיוב לשלם סכום כסף, עליו רשום מפורשות בחוק. לדוגמא – חיוב ארנונה, קנסות חנייה, או ערב שרוצה לחזור כספית אל החייב (סעיף 28 לחוק הערבות).


5. תיק שטרות \המחאות בהוצל"פ (סעיף 81א לחוק)

תיק שזוכה פותח בעקבות שיק\שטר\המחאה שקיבל לידיו מאת החייב, אך השיק לא כובד על ידי הבנק וחזר. הזוכה יוכל לקחת את השיק ולפתוח תיק הוצאה לפועל ממש כמו פסק דין חלוט.


6. תיק מזונות בהוצאה לפועל

תיק שנפתח על ידי בת זוג (ולעיתים גבר) בגין אי תשלום מזונות אישה או ילדים. האישה מקבלת פסק דין שניתן על ידי בית המשפט בעבור הוצאות מחיה ומגורים בעבורה ובעבור הילדים עד הגיעם לגיל 18 (ולעיתים עד גיל 21). תיק מזונות נהנה גם מפטור תשלום אגרת פתיחת תיק ומאפשרויות נקיטת הליכים חמורות במיוחד כנגד חייב שאינו משלם, כגון הגבלות מיידיות ואף מאסר בפועל.


סיכום תיקי הוצאה לפועל

לאורך השנים, חוק ההוצאה לפועל תוקן פעמים רבות במטרה להביא לגבייה יעילה יותר של חובות תוך שמירה מירבית על זכויות החייב וכבודו כאדם. אלו מושגים על ידי מתן אמצעי אכיפה אפקטיביים ויעילים לזוכים, אשר פגיעתם בזכויות הבסיסיות של החייבים היא מינימאלית. נוסף על כן, החוק מורה לזוכה לפעול במדרג פעולות אכיפה מהקלות לחמורות, מתוך רצון להביא את החייב לפרוע את החוב על דעת עצמו, כאשר הליכים חמורים יינקטו כצעד אחרון.
 

שאלות נפוצות על תיקי הוצאה לפועל

האגרה בגין פתיחת תיק הוצאה לפועל משתנה ותלויה בסוג התיק וגודל החוב. ניתן לקרוא על כך בהרחבה כאן.

בדרך כלל כן, אך לא תמיד. ישנם מקרים בהם לחייבים אין כסף או שמא פנה להליכי חדלות פירעון למחיקת חובותיו. כך שיכול להיות מקרים בהם, זוכה יפתח תיק, ישלם אגרות ולבסוף לא יקבל את מלוא כספו מהחייב.

התשובה תלויה במורכבות וסוג התיק, אופי ומוסר תשלומי החייב, וכן גודל החוב. ככל שמדובר למשל, בתיק חוב בלי הרבה מסמסכים והוכחות או שמא החייב מתחמק באופן שיטתי מתשלום החוב, מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין לצורך גביה יעילה יותר.

לקביעת שיחת ייעוץ

רוצה לשתף חבר\ה?

סמס לחבר\ה
שלח במייל
הדפס מאמר
מאמרים אחרונים
רוצה להישאר מעודכן?
הירשמו לניוזלטר שלנו

אין פה ספאם, אלא רק מידע רלוונטי בנושא תכני האתר.

קטגוריות