ביטול פשיטת רגל: איך להגיש בקשה לביטול הליכי חדלות פירעון

הליכי חדלות פירעון ושפיטת רגל מעכבים את הליכי ההוצאה לפועל שננקטים כנגד החייב כדי להביא לסדר בחובותיו. הדבר יכול להוות גן עדן לחייבים שרוצים לברוח מחובות. כך מגישים בקשה לביטול פשיטת רגל.בקשה לביטול פשיטת רגל

מה זה הליכי פשיטת רגל?

הליכי פשיטת רגל (כיום חדלות פירעון), נועדו לאחד את כלל חובות החייב למסגרת אחת לצורך הסדרת החובות והחזרת החייב למעגל החברתי והכלכלי. בסיום ההליך, החייב יקבל צו הפטר למחיקת חובות.

הליך זה מעכב את הליכי ההוצאה לפועל שננקטים כנגד החייב. לאחר מתן צו פתיחת הליכים, עיקול על חשבון הבנק, הגבלות וצוים שונים מוקפאים ואינם פעילים עוד.

מיום מתן צו פתיחת ההליכים, לנושי החייב יש 6 חודשים להגיש תביעה חוב מגובה במסמכים לממונה על חדלות פירעון. כל תביעות החוב יטופלו ויוכרעו על ידי בעל תפקיד מטעם הממונה, הנקרא נאמן. נושה שלא יגיש תביעת חוב בזמן, מסתכן במחיקת מלוא החוב של החייב כלפיו.

הרקע לביטול הליך פשיטת רגל

כך למעשה עיכוב ההליכים ועצירת הנושים מהווה קרקע פוריה’ לחייבים בעייתיים שיש כנגדם תיקי הוצאה לפועל, להתחמק מחובות ופעולות גבייה. כך שבתקופה בה מתחיל תהליך חדלות הפירעון, החייב “נהנה” משקט תעשייתי שבו לא ניתן לנקוט נגדו בפעולות גבייה כגון עיקולים וצוי הבאה.

נושים רבים טוענים כי החייבים פועלים להסתיר נכסים או להעבירם לצדדים שלישיים (כגון קרובי משפחה או חברים), כך שהנושה התמים נשאר חסר אונים.

מתי מגישים בקשת ביטול פשיטת רגל

בקשה לביטול פשיטת רגל ואת הליכי חדלות הפירעון של החייב מגישים מיד כאשר מתגלה בפני הנושה מידע לפיו החייב עובר על אחת מהוראות החוק או על תכליתו של החוק.

סיבות אפשריות לביטול יכולות להיות:

 1. הנסיבות שבהם נוצרו החובות על ידי החייב, הינם במרמה והפרת אמונים או זלזול בנושים – עלינו לצרף הוכחות ומסמכים שיוכיחו טענה זו.
 2. ניצול לרעה של ההליך – החייב משתמש בהליכי חדלות הפירעון כדי למנוע את הליכי הגבייה שננקטים נגדו בהוצאה לפועל. 
 3. הסתרת נכסים מן הממונה, הנאמן או כל גורם אחר – אחת התכליות המרכזיות של הליכי חדל”פ הינה לגבש את כל נכסי החייב ולממש אותם כדי לפרוע את החובות. חייב המסתיר נכס, מנסה לנצל את הליכי החדל”פ, תוך פגיעה בקניין הנושים וכדי למחוק חובות שלא כדין.
 4. העדפת נושה ספציפי על פני נושים אחרים – כלומר תשלום פרטי לנושה אחד שלא דרך הליך החדל”פ, מבלי לקבל את אישור הנאמן בהליך.
 5. חוסר תום לב במהלך ההליך – במהלך תקופת ההליכים החייב עושה פעולות שמהוות חוסר תום לב. למשל, אינו מנסה להגדיל את הכנסתו או עובד ב”שחור” כדי שהכנסתו לא תוצהר. 
 6. אי הגשת דוחות תקופתיים לנאמן – החייב אינו מדווח לנאמן דוחות תקופתיים לעניין הכנסותיו והוצאותיו.
 7. החייב אינו עומד בצו התשלומים החודשי.
 8. אי עמידה באחד מתנאי צו פתיחת ההליכים.
 9. אי עמידה באחד מתנאי צו השיקום הכלכלי.
 10. חוסר שיתוף פעולה של החייב עם הנאמן או הממונה בהליכים – על החייב קיימת חובה לעדכן את הנאמן בדבר מצבו הכלכלי או לסייע לו להביא למימוש יעיל יותר של נכסיו (סעיף 138 לחוק).

ביטול הליך פשיטת רגל

עורך דין חדלות פירעון להגשת בקשה לביטול פש”ר

סיוע בעורך דין מומחה בפשיטת רגל יכול להגדיל את הסיכויים לקבלת הבקשה. עו”ד בקיא מכיר את העילות וההלכות הנהוגות בהליכי חדלות פירעון ויידע להצביע על מחדלי החייב בצורה ברורה יותר לביהמ”ש. כמו כן, כדי שהבקשה תתקבל במהירות, רצוי להסתייע בייצוג עו”ד, המכיר אילו מסמכים, אסמכתאות וראיות יש לצרף לבקשה מסוג זו.

כמו כן חשוב להכיר, כי במידה וביהמ”ש יקבע כי לא היה יסוד אמיתי להגשת הבקשה, הוא יכול להטיל על מגיש הבקשה הוצאות כספיות מכופלות (סעיף 108ד’ לחוק) ולכן כדאי להיעזר בגורם מקצועי המכיר את הפרקטיקה המשפטית.

איך מגישים בקשה לביטול פשיטת רגל

ישנם 3 תקופות שונות שהליכי ביטול פשיטת רגל, נוגעים להם והנהלים לביטול משתנים בכל תקופה (המידע מצוין בנוגע להליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת החייב).

1. מתן צו פתיחת הליכים – תקופת הביניים

יריית הפתיחה של הליכי חדלות הפירעון מתחילים עם קבלת צו פתיחת הליכים שפותח את תקופת בדיקת החייב, נסיבות יצירת החובות, נכסיו והוצאותיו.

מי שנפגע ממתן הצו או סבור כי החייב השיגו במרמה, רשאי להגיש בקשה לביטול צו פתיחת הליכים וזאת עד 45 ימים מתאריך פרסום הצו. את הבקשה (בצירוף תצהיר ערוך כדין) יש להגיש ישירות לביהמ”ש השלום במחוז שבו מתנהל התיק ולשלוח העתק ממנה לממונה על חדלות פירעון ולחייב עצמו (סעיף 108 לחוק וסעיף 76 לתקנות).

 • חשוב לציין שבמידה וביהמ”ש יקבע כי הבקשה לביטול הוגשה בחוסר תום לב, יכול הוא לחייב את המגיש בהוצאות.

2. ההליך העיקרי – תקופת השיקום הכלכלי

במהלך תקופת השיקום הכלכלי שאורכת כ- 3 שנים, בכל עת ניתן להגיש בקשה לממונה על חדלות פירעון ולהעירו על כך שהחייב אינו פועל בהתאם לתנאי החוק או מפר את צו השיקום או מקיים את אחת העילות שציינו לעיל.

לאחר שהנושה או כל גורם בעל עניין, מגלה על עובדה לפיה החייב מפר את תנאי ההליכים, המקימים עילה לביטול הליכי חדלות הפירעון, עליו להגיש בקשה מתאימה לממונה אשר יעביר את הבקשה להחלטת ביהמ”ש.
ההגשה מתבצעת דרך אתר ממו-נט, בחלונית “בקשות ופניות לממונה”

 • במידה וההליך מתנהל בהוצאה לפועל, יש להגיש את הבקשה לרָשַׁם.

3. לאחר מתן צו הפטר

גם לאחר מתן צו הפטר המוחק את יתרת חובות החייב, ניתן להגיש בקשה לביטולו. במידה והחייב הפר את אחד מתנאי הצו והחוק, או ביצע פעולה המהווה ניצול ההליך לרעה, או נהג בחוסר תום לב, יכול ביהמ”ש להורות על ביטול ההפטר למפרע. 

קשור: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי דברי הסבר

הכרעת בית המשפט בביטול הליך פשיטת רגל

מי שיכריע בבקשה לביטול הליכי חדלות פירעון הוא רשם ההוצאה לפועל או ביהמ”ש (תלוי היכן מתנהל ההליך). ביהמ”ש אינו חייב לבטל את ההליך במידה והחייב ביצע פעולה כלשהי מהרשימה שצויינה למעלה, ובאפשרותו להעניק לחייב הזדמנות לתקן את מחדליו (סעיף 183 לחוק).

בהכרעתו, ישקול ביהמ”ש את טובת הנושים והחייב ובמידה וניתן לרפא את המחדלים או לנקוט בדרכים חלופיות שיביאו לתועלת גדולה יותר, ינטה ביהמ”ש להימנע מביטול ההליך. לדוגמא, הוא יוכל להורות על הארכת תקופת התשלומים מעבר למה שנקבע בצו השיקום הכלכלי (סעיף 163ג’ לחוק) או במקרים חמורים יותר להאריך אותה לתקופה בלתי מוגבלת בזמן (סעיף 163ד’ לחוק).

תשומת הלב: המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד, אין להסתמך עליו באופן בלעדי, ללא התייעצות עם גורם מקצועי מוסמך אשר יכיר את נסיבות התיק האישי. צוות האתר אינו נושא באחריות כלפי מי שנפגע או ניזוק כתוצאה מהסתמכות על תכני המאמר. מומלץ וכדאי להתייעץ עם עו”ד בתחום.

כתיבת תגובה

עורכת דין ענת קרמר
ייצוג משפטי ראוי בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל
לקביעת שיחת ייעוץ

רוצה לשתף חבר\ה?

שיתוף ב whatsapp
סמס לחבר\ה
שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב print
הדפס מאמר
כתבות אחרונות
רוצה להישאר מעודכן?
הירשמו לניוזלטר שלנו

אין פה ספאם, אלא רק מידע רלוונטי בנושא תכני האתר.

קטגוריות